Swarovski Crystal 5328 4mm Amethyst Shimmer Bicone Bead 2X (10-Pcs)
Swarovski Crystal 5328 4mm Amethyst Shimmer Bicone Bead 2X (10-Pcs)

Swarovski Crystal 5328 4mm Amethyst Shimmer Bicone Bead 2X (10-Pcs)

$3.29

Availability:

Discontinued Item