Swarovski Crystal 5328 6mm Amethyst Shimmer Bicone Bead (10-Pcs)
Swarovski Crystal 5328 6mm Amethyst Shimmer Bicone Bead (10-Pcs)

Swarovski Crystal 5328 6mm Amethyst Shimmer Bicone Bead (10-Pcs)

$5.84

Availability:

Discontinued Item