Swarovski 6106 22mm Crystal Paradise Shine Pear Shape Pendant (1-Pc)
Swarovski 6106 22mm Crystal Paradise Shine Pear Shape Pendant (1-Pc)

Swarovski 6106 22mm Crystal Paradise Shine Pear Shape Pendant (1-Pc)

$7.68

Availability:

Not for Sale